سیب پنیر

سیب پنیر :

سیب زمینی سرخ شده ، پنیر ترکیبی
  • کوچک
    28,000 تومان

  • بزرگ
    سیب زمینی سرخ شده ، پنیر ترکیبی
    39,000 تومان


افزودن به سبد سفارش مشاهده منو

مجموعه هم اکنون بسته می باشد