سیب پنیر

سیب پنیر :

سیب زمینی سرخ شده ، پنیر ترکیبی
  • کوچک
    32,000 تومان

  • متوسط
    سیب زمینی سرخ شده ، پنیر ترکیبی
    44,000 تومان 37,400 تومان


افزودن به سبد سفارش مشاهده منو