چیلی برگر

چیلی برگر :

همبرگر ذغالی ، فلفل هالو پینو ، پنیر گودا
41,000 تومان

افزودن به سبد سفارش مشاهده منو

مجموعه هم اکنون بسته می باشد