چیز برگر فرانسوی

چیز برگر فرانسوی :

همبرگر ذغالی ، پنیر گودا ، پنیر ترکیبی روی نان
44,000 تومان

افزودن به سبد سفارش مشاهده منو

مجموعه هم اکنون بسته می باشد