چیز برگر فرانسوی

چیز برگر فرانسوی :

همبرگر ذغالی ، پنیر گودا ، پنیر ترکیبی روی نان
  • دوبل
    94,000 تومان

  • سينگل
    69,000 تومان


افزودن به سبد سفارش مشاهده منو