پیتزا سامورایی یکم پیانو (نیم متر)

پیتزا سامورایی یکم پیانو (نیم متر) :

1/4 پیتزا استیک، 1/4 پیتزا چیکن ، 1/4 پیتزا پپرونی ، 1/4 پیتزا مخصوص
365,000 تومان

افزودن به سبد سفارش مشاهده منو