چهار مزه دو

چهار مزه دو :

1/4 پیتزا سیر و استیک ، 1/4 پیتزا چیکن آلفردو ، 1/4 پیتزا پپرونی، 1/4 پیتزا بلغارستان
  • خانواده
    152,000 تومان


افزودن به سبد سفارش مشاهده منو