پیتزا فراید چیکن

پیتزا فراید چیکن :


  • 24cm
    77,000 تومان 61,600 تومان

  • 34cm
    139,000 تومان 111,200 تومان

  • 28cm
    105,000 تومان 84,000 تومان


افزودن به سبد سفارش مشاهده منو