پیتزا بلغارستان

پیتزا بلغارستان :

بلغاری، قارچ، پنیر ترکیبی
 • 24cm
  بلغاری، قارچ، پنیر ترکیبی
  81,000 تومان

 • 34cm
  بلغاری، قارچ، پنیر ترکیبی
  145,000 تومان

 • 28cm
  110,000 تومان


افزودن به سبد سفارش مشاهده منو