پیتزا بلغارستان

پیتزا بلغارستان :

بلغاری، قارچ، پنیر ترکیبی
  • تک نفره
    بلغاری، قارچ، پنیر ترکیبی
    50,000 تومان

  • خانواده
    بلغاری، قارچ، پنیر ترکیبی
    90,000 تومان


افزودن به سبد سفارش مشاهده منو