پیتزا بلغارستان

پیتزا بلغارستان :

بلغاری، قارچ، پنیر ترکیبی
  • تک نفره
    بلغاری، قارچ، پنیر ترکیبی
    61,000 تومان

  • خانواده
    بلغاری، قارچ، پنیر ترکیبی
    106,000 تومان


افزودن به سبد سفارش مشاهده منو