سوخاری برگر

سوخاری برگر :

همبرگر ذغالی ، فیله مرغ سوخاری ، پنیر گودا
52,000 تومان

افزودن به سبد سفارش مشاهده منو

مجموعه هم اکنون بسته می باشد