چهار مزه یک

چهار مزه یک :

1/4 چیکن باربکیو ، 1/4 قارچ و گوشت ، 1/4 پیتزا مخصوص ، 1/4 پیتزا بلغارستان
  • خانواده
    1/4 چیکن باربکیو ، 1/4 قارچ و گوشت ، 1/4 پیتزا پپرونی ، 1/4 پیتزا مرغ و اسفناج
    106,000 تومان


افزودن به سبد سفارش مشاهده منو