پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی :

پپرونی ، قارچ ، پنیر ترکیبی
 • 24cm
  پپرونی ، قارچ ، پنیر ترکیبی
  70,000 تومان 56,000 تومان

 • 34cm
  پپرونی ، قارچ ، پنیر ترکیبی
  125,000 تومان 100,000 تومان

 • 28cm
  97,000 تومان 77,600 تومان


افزودن به سبد سفارش مشاهده منو