قارچ و مرغ

قارچ و مرغ :

فیله مرغ ، قارچ ، پنیر ترکیبی
 • 24cm
  78,000 تومان

 • 34cm
  فیله مرغ ، قارچ ، پنیر ترکیبی
  140,000 تومان

 • 28cm
  105,000 تومان


افزودن به سبد سفارش مشاهده منو