قارچ و مرغ

قارچ و مرغ :

فیله مرغ ، قارچ ، پنیر ترکیبی
 • 24cm
  74,000 تومان 59,200 تومان

 • 34cm
  فیله مرغ ، قارچ ، پنیر ترکیبی
  133,000 تومان 106,400 تومان

 • 28cm
  100,000 تومان 80,000 تومان


افزودن به سبد سفارش مشاهده منو