پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت :

برگر ، قارچ ، پنیر ترکیبی
  • 24cm
    89,000 تومان

  • 34cm
    160,000 تومان

  • 28cm
    120,000 تومان


افزودن به سبد سفارش مشاهده منو