پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت :

برگر ، قارچ ، پنیر ترکیبی
  • 24cm
    78,000 تومان 62,400 تومان

  • 34cm
    142,000 تومان 113,600 تومان

  • 28cm
    106,000 تومان 84,800 تومان


افزودن به سبد سفارش مشاهده منو