پیتزا استیک

پیتزا استیک :

استیک ، قارچ ، پنیر ترکیبی
 • 24cm
  91,000 تومان

 • 34cm
  استیک ، قارچ ، پنیر ترکیبی
  164,000 تومان

 • 28cm
  123,000 تومان


افزودن به سبد سفارش مشاهده منو