پیتزا استیک

پیتزا استیک :

استیک ، قارچ ، پنیر ترکیبی
 • 24cm
  78,000 تومان 62,400 تومان

 • 34cm
  استیک ، قارچ ، پنیر ترکیبی
  140,000 تومان 112,000 تومان

 • 28cm
  107,000 تومان 85,600 تومان


افزودن به سبد سفارش مشاهده منو