پیتزا VIP

پیتزا VIP :

استیک ، فیله ، ژآمبون ، فلفل دلمه ، زیتون ، پنیر ترکیبی
 • 24cm
  استیک ، فیله ، ژآمبون ، فلفل دلمه ، زیتون ، پنیر ترکیبی
  91,000 تومان

 • 34cm
  استیک ، فیله ، ژآمبون ، فلفل دلمه ، زیتون ، پنیر ترکیبی
  163,000 تومان

 • 28cm
  123,000 تومان


افزودن به سبد سفارش مشاهده منو