پیتزا VIP

پیتزا VIP :

استیک ، فیله ، ژآمبون ، فلفل دلمه ، زیتون ، پنیر ترکیبی
 • 24cm
  استیک ، فیله ، ژآمبون ، فلفل دلمه ، زیتون ، پنیر ترکیبی
  89,000 تومان 71,200 تومان

 • 34cm
  استیک ، فیله ، ژآمبون ، فلفل دلمه ، زیتون ، پنیر ترکیبی
  163,000 تومان 130,400 تومان

 • 28cm
  123,000 تومان 98,400 تومان


افزودن به سبد سفارش مشاهده منو