پیتزا هیولای پیانو

پیتزا هیولای پیانو :

استیک ، فیله مرغ ، بچه کراکف ، پپرونی ، پنیر ترکیبی
  • 34cm
    استیک ، فیله مرغ ، بچه کراکف ، پپرونی ، پنیر ترکیبی
    135,000 تومان 108,000 تومان

  • 28cm
    100,000 تومان 80,000 تومان


افزودن به سبد سفارش مشاهده منو